Skotare – skogsmaskin för virkestransport

En skotare är en skogsmaskin som används för virkestransport av trästockar från gallrings- och avverkningsytor i skogen till ett avlägg vid närmaste lands- eller skogsbilväg. Det virke som skotaren transporterar ut hämtas sedan upp av virkesbilar för vidare transport till industrin.

Skotaren arbetar i grupp med en skördare, som är den maskin som fäller, kapar och upparbetar träden till önskade längder i olika dimensioner beroende på vilket användningsområde virket är avsett för.

En skotare är anpassad för att klara av körning med tung last i krävande terräng, vilket utmärker den i jämförelse med andra lastbärande maskiner. Skotaren är till exempel utrustad med boggiställ på både fram- och bakram samt breda kraftiga däck. Detta i kombination med band och slirskydd ger högre framkomlighet, men också ett lägre marktryck, för att minimera skotarens spår i terrängen.

Skotaren är utrustad med en hydraulisk kran som gör att den kan nå och lasta virke inom en stor radie.  Beroende på användningsområde finns skotare i olika storlekar med olika längd, bredd och lastkapacitet.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.